Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Golovinomyces (Erysiphales, Ascomycota) Cinsinə Aid Yeni Sahib Bitkilərə Dair Qeydlər
L.V. Abasova , D.N. Ağayeva , S. Takamatsu

AMEA Botanika İnstitutu


Mie Universiteti Bioresurslar Məktəbi, Yaponiya


Azərbaycandan toplanmış unlu şeh göbələkləri ilə yoluxmuş Polygonum alpinum və Alcea rosea nümunələri morfoloji və molekulyar metodlarla tədqiq edilmişdir. Hər bir nümunə üçün 28S rRNT-nin D1/D2 domenləri daxil olmaqla, ITS1/5.8S/ITS2 sahələri, müəyyən edilmişdir. Nəticədə, P. alpinum üzərində Golovinomyces spadiceus və A. rosea üzərində G. magnicellulatus növləri təyin olunmuşdur. Məqalədə bu növlərin ətraflı morfoloji təsviri, illustrasiyası və molekulyar-filogenetik analizlərinin nəticələri verilmişdir.

AMEA Botanika İnstitutu 2Mie Universiteti Bioresurslar Məktəbi, Yaponiya Azərbaycandan toplanmış unlu şeh göbələkləri ilə yoluxmuş Polygonum alpinum və Alcea rosea nümunələri morfoloji və molekulyar metodlarla tədqiq edilmişdir. Hər bir nümunə üçün 28S rRNT-nin D1/D2 domenləri daxil olmaqla, ITS1/5.8S/ITS2 sahələri, müəyyən edilmişdir. Nəticədə, P. alpinum üzərində Golovinomyces spadiceus və A. rosea üzərində G. magnicellulatus növləri təyin olunmuşdur. Məqalədə bu növlərin ətraflı morfoloji təsviri, illustrasiyası və molekulyar-filogenetik analizlərinin nəticələri verilmişdir.