Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Bitki Orqanizminə Biotik Və Abiotik Təsirin Modelləşdirilməsi Üçün Ağar Sistemi (Agaroponika) (Metodiki Tövsiyə)
T.H. Qaragözov, M.H. Məmmədova, İ.M. Hüseynova

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

 

Aqaroponikadan istifadə etməklə duz stresinin modelləşdirmə metodu təsvir edilmişdir. Buğda bitkisinin   rezistentlik  və adaptivliyinin öyrənilməsində stressor təsirin artan qradient üzrə  modelləşdirilməsinə  yanaş­malar nəzərdən kecirilib

Aqaroponika, stressor, duz stresinin qradienti, modelləşdirilmə, buğda