Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Gürcüstan Meşələrinin Müasir Vəziyyəti Və Palma (Palmae) Ağacının Yaşıllıqların Salınmasında İstifadəsi
O.H. Mirzəyev

AMEA Botanika İnstitutu


Məqalədə 2016-cı ilin avqust ayında Gürcüstana səfər zamanı geniş müşahidələr əsasında meşələrin müasir vəziyyəti, eləcə də Batumi şəhərinin yaşıllaşdırılmasında palma ağaclarından istifadə barədə geniş məlumat verilir.

Meşə, palma, ağac, kol