Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Örtülü Şəraitdə Bəzi Dekorativ Lian Bitkilərinin Bioekoloji Xüsusiyyətləri Və Becərilməsi
A.D. Mehralıyev, Z.B. İslamova

AMEA Mərkəzi Nəbabtat Bağı

 

Məqalədə örtülü şəraitdə becərilən bəzi dekorativ lianların (Hoya cornosa (L.f.) R.Br., Tetrastigma voinierianum (Baltet) Pierre ex Gagnep, Jasminum  sambac (L.) Ait.) bioekoloji xüsusiyyətləri, böyümə və inkişaf dinamikası, aqrotexnikası öyrənişmişdir. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində daxili interyer-lərin şaquli yaşıllaşdırılmasında istifadə edilmək üçün ən perspektivli lian bitki növləri müəyyən edilmişdir. 

Örtülü şərait, lian bitkiləri, bioekologiya, vegetativ çoxaldılma, aqrotexnika