Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycanda Ranunculus L. Cinsi Növlərinin Təyinedici Cədvəli
T.M. Əkbəri, P.X. Qaraxani, T.A. Qasımova

AMEA Botanika İnstitutu

 

 

Məqalədə Azərbaycan florasında Ranunculus L. cinsinə daxil olan növlərin yeni təyinedici cədvəli göstərilmişdir.

 

Ranunculus, təyinedici cədvəl, növ, Azərbaycan