Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycanın Lixenoflorası
S.M. Alverdiyeva

AMEA Botanika İnstitutu

 

Azərbaycan lixenoflorasının müxtəlifliyi tədqiq edilmişdir. Bu region üzrəbütün lixenoloji məlumatların ümu­miləşdirilməsi nəticəsində, nomenklatur dəyişikliklərləəlaqədar, 811 növ, 202 cins və 67 fəsilədən ibarət lixenofloranın müxtəlifliyi müəyyən edilmişdir.

Şibyələr, lichenoflora, fəsilə, cins, növ, Azərbaycan