Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Arpanın Yetişməmiş Rüşeymlərindən İnduksiya Edilmiş Kallus və Morfogenez Proseslərinin Bəzi Xüsusiyyətləri
S.Ş. Əsədova

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

 

Arpanın yerli seleksiya sortlarının süd və mum fazalarında təcrid edilmiş yetişməmiş rüşeymləri in vitro şəraitində eyni hormonal tərkibli qida mühitində kultivasiya edilmişdir. Eksplantlarda induksiya edilmiş kallus- və morfogenez  proseslərinin xüsusiyyətləri  öyrənilmişdir.

 

Arpa bitkisi, in vitro, yetişməmiş rüşeym, kallus, morfogenez