Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycanda Qapalı Şəraitdə Aloe vera Bitkisinin Yetişdirilməsi Və İstifadə Perspektivliyi
T.M. Sadıqov
@

Dendrologiya İnstitutu

    Məqalədə Aloe vera (əzvay) bitkisinin Abşeron şəraitində çoxaldılması, şirəsinin alınması, və tibbdə istifadəsi haqqında məlumat verilmişdir.

Aloe bitkisi, şirə, preparat