Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Goranboy Rayonu Ərazisində Hörümçəklərin (Arachnida, Araneae) Öyrənilməsinə Dair
Ş.İ. Xasayeva, E.F. Hüseynov

Zoologiya İnstitutu

    Məqalə 2015-ci ildə Goranboy rayonu ərazisində aparılan tədqiqatların nəticələri əsasında hazırlanıb. Toplanılmış materialların tədqiqi zamanı 13 fəsilə, 22 cinsə aid 24 növ hörümçək aşkar edilmişdir. Bun­lardan 1 fəsilə (Phrurolithidae Banks, 1892), 2 cins (Alopecosa Simon, 1885; Phrurolithus C.L.Koch, 1839) və 5 növ (Phrurolithus festivus (C.L.Koch, 1835); Alopecosa cuneata (Clerck, 1757); Steatoda albomaculata (De Geer, 1778); Theridion melanurum Hahn, 1831; Titanoeca veteranica Herman, 1879) Gəncə-Qazax bölgəsi üçün ilk dəfə qeyd olunub.

Gəncə-Qazax bölgəsi, hörümçək, növ, cins, fəsilə