Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycan Florasında Dazı (Hypericum L.) Cinsi Növlərinin Morfoloji Xüsusiyyətləri
A.X. Fətdayeva, P.X. Qaraxani

Botanika İnstitutu

     Hypericum L. cinsi Dazıkimilər (Hypericaceae Juss.) fəsiləsinin yeganə cinsidir. Bu cinsə mülayim, sub­tro­pik, tropik ölkələrin dağlıq hissələrində, xüsusilə də Aralıq dənizi ölkələrində geniş yayılan 200-dən artıq növ daxildir.

Hypericum, cins, növ, morfologiya