Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycan Üçün Yeni Makromisetlər
A.S. Sadıqov, D.N. Ağayeva

Botanika İnstitutu, Badamdar

      Məqalədə müxtəlif illərdə toplanmış, fərqli taksonomik qruplara aid Azərbaycan üçün yeni 14 makro­miset (Geopyxis cupularis (L.) Sacc., Calvatia fulvida  Sosin, Sericeomyces serenus (Fr.) Heinem., Corti­narius torvus (Fr) Fr., Clitopilus scyphoides (Fr.) Singer, Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon, Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink, Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr., Inocybe curvipes P.Karst., Gym­nopilus intermedius(Singer) Singer, Tricholoma fucatum(Fr.) P.Kumm., Geastrum campestre Morgan, Polyporus mori (Pollini) Fr., Hericium erinaceus (Bull.) Pers.) barədə ətraflı məlumat verilir. Bəzi növlərin sistematik vəziyyətinə aydınlıq gətirilir. Növlərin ekoloji qrupları, yeməli və ya zəhərli olması qeyd edilir. Beş növ Azərbaycan üçün nadir göbələklər siyahısına əlavə edilir.

, ekoloji qruplar, yeməli, zəhərli, növ, sinonim