Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Bupleurum Fruticosum L. (Apiaceae) Növü Köklərinin Komponent Tərkibinin Qaz Xromato-Mass-Spektroskopiya Metodu İlə Tədqiqi
S.V. Sərkərov, G.Q. Qasımova, İ.R. Cahangirova

AMEA Botanika İnstitut

Gəncə Dövlət Universiteti

Azərbaycan Tibb Universiteti

    Buplerum fruticosum L. (Kol öküzboğanı) növü köklərinin kimyəvi komponentlərinin keyfiyyət tərki­bi qaz xromat-mass-spektroskopiya (QXMS) metodundan istifadə edilərək tədqiq edilmişdir. Bitkinin köklərindən etanolla ekstraksiya edilərək alınmış ekstraktiv maddələr cəmində bitki mənşəli birləş­mə­lərin müxtəlif qruplarından olan 31 komponent identifikasiya edilmişdir.

Bupleurum fruticosum L., Öküzboğan, Apiaceae, köklər, kumarinlər, ekstraksiya, component, xromato-mass-spektroskopiya