Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
İdman Genetikasının Qisa İnkişaf Tarixi: Uğurlar Və Problemlər
O.Ə. Məmmədzadə, S.A. Əliyev

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Məqalədə idman genetikasının qısa inkişaf tarixi, fiziki keyfiyyətlərin formalaşmasına cavabdeh olan
gen/genlərin allel formalarının ilkin diaqnostikası əsasında insanların düzgün idman növünü seçmələri
və uğur qazanmaqları haqqında məlumatlar verilir, mövcud problemlər araşdırılır.

Idman genetikası, fiziki keyfiyyətlər, gen, allel