Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycanın Bəzi Nаdir Ağac və Kol Bitkilərinin Cücərtilərinin Morfologiyası
E.O. İsgəndər , G.H. Bağırova

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı

Məqalədə Azərbaycanın təbii florasında yayılmış bəzi nadir və nəsli kəsilməkdə olan ağac-kol
bitkilərinin cücərtilərinin morfoloji göstəriciləri əsasında təhlili verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki,
iqlim şəraitinin dəyişilməsi cücərtilərin morfologiyasında ciddi fərqlər yaratmır.

Nadir bitkilər, ağac, kol, cücərti, morfologiya, flora, mühafizə