Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Prenatal Hipoksiyadan Sonra Baş Beyində Akonitazanın Fəallığı
Baba-zadə S.N., Ağayev T.M.
@

AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

Prenatal inkişafın organogenez dövründə hipoksiyaya məruz qalmış müxtəlif yaşlı ağ siçovulların baş
beynində mitoxondrial və sitoplazmatik akonitazanın fəallığının dəyişilməsi öyrənilib. Müəyyən edilib ki,
prenatal hipoksiya posnatal inkişaf zamanı akonitazanın fəallığını artırır və bu prosses dönər xasiyyətlidir.

Hipoksiya,siçanların baş beyni, akonitaza