Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
AMEA-nın müxbir üzvü Validə Əli-zadə – 70
Eldar Novruzov
#@

ŞƏRƏFLİ ALİM ÖMRÜ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Bo-tanika İnstitutunun direktoru, biologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü, “Şöhrət” ordenli, bitki fiziologiyası sahəsində respublikada və beynəlxalq miqyasda tanınmış alim Validə xanım Əli-zadənin anadan olması-nın 70, elmi fəaliyyətinin 45 ili tamam olmuşdur.

Validə Əli-zadə