Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Uşaqlarda VSS-nin Müxtəlif Şöbələrində Funksional Vəziyyətin Pozulması Və Onların Müalicəsinin Müasir Metodları
M.E. Quliyeva
#@

Bakı Slavyan Universitetinin Tibbi biliklər və mülkü müdafiənin əsasları kafedrası

Müəyyən olunmuşdur ki, vegetativ tənzimlənmənin funksional vəziyyətinin bu və ya digər pozuntularında terapevtik təsir fiziki və medikamentoz metodlarla həyata keçirilir.

Vegetativ pozuntular, neyrogen disfunksiyaların hiperreflektor formaları, vegetativ pozuntu-ların terapiyası