Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Tekoma Cinsinə Aid Campsis Grandiflora K.Schum. - İriçiçəkli Kampsis Növünün Abşeron Şəraitində Bioekoloji Xüsusiyyətləri Və Yaşillaşdirmada İstifadəsi
T.S. Məmmədov, Ş.R. Əliyeva

Tədqiqat işində tekoma cinsinə aid iriçiçəkli kampsis (Campsis grandiflora K.Schum.) növünün Abşeron şəraitində bioekoloji xüsusiyyətləri, çoxaldılması və yaşıllaşdırmada istifadəsi elmi əsaslarla öyrənilmişdir.

Morfologiya, fenologiya, dinamiki inkişaf, çoxaldılma, meyvə və toxum əmələ gətirmə, ekoloji davamlılıq, xəstəlik və zərərvericilər, yaşıllaşdırma