Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Polien Makrolid Antibiotiklərin Plazmatik və İkiqat Lipid Membranlarında Quruluş-Funksional Asıllığı
A.Ə. Səmədova

AMEA Botanika İnstitutu


İcmal polien funqisid antibiotiklərinin hüceyrə membranlarında biolojı aktivliyi və rolu işıqlandırır. Bu funksional xüsusiyyət hüceyrə və bimolekulyar lipid membranların fiziki-kimyəvi xassələrinin dəyiş-məsindədir. Polien antibiotiklərin əsas xüsusiyyəti hüceyrə membranlarının komponentləri olan sterin mad-dələrlə əlaqə yaratmaq və nəticədə ion kanalların formalaşmağına səbəb olmaqdır.

Polien antibiotiklər (PA), ikiqat lipid membranları (İLM), ion kanalları, membrane keçiriciliyi