Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Ferulago setifolia C.Koch Bitkisinin Köklərindən Alınan Qətranın Kimyəvi Komponentlərinin Keyfiyyət Tərkibinin Xromat-Mass-Spektrometriya Metodu İlə Tədqiqi
G.B. İsgəndərova, S.V. Sərkərov

AMEA Botanika İnstitutu


İlk dəfə olaraq Ferulago setifolia C.Koch bitkisinin köklərinin ekstraktiv maddələr cəmi xromato-mass-spektrmetriya metodu ilə tədqiq edilmişdir. Bitkinin köklərindən alınan qətranın tərkibində 44 komponent, o cümlədən 5 kumarin törəməsi: psoralen, ksantotoksin, berqapten, nodakenetin və dekursin aşkar edilərək eyniləşdirilmişdir.

Ferulago setifolia, köklər, xromato-mass-spektrometriya, kumarinlər, ikincili metabolitlər