Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
ƏBƏDİYAŞAR ALİM VƏ ŞƏXSİYYƏT CƏLAL ƏLİRZA oğlu ƏLİYEVİN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ
АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 71, №1 --------------------------------------- İradə Hüseynova

ƏBƏDİYAŞAR ALİM VƏ ŞƏXSİYYƏT CƏLAL ƏLİRZA oğlu ƏLİYEVİN
ƏZİZ XATİRƏSİNƏ

Cəlal Əliyev