Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Namiq Əliyev - 75
.
#@

İyul ayının 28-də tanınmış alim, Azərbaycan
Respublikası Elmi-Tədqiqat Tibbi-profilaktika
İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Tibb
Universitetinin Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının
müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü
“Şöhrət” ordenli Namiq Əliyevin 75 yaşı
tamam olmuşdur.

Namiq Əliyev - 75