Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Müntəzəm Üslublu Kompozisiyaların Yaradılması
T.S. Məmmədov, A.Ə. Həsənova, Ş.A. Gülməmmədova

AMEA Dendrologiya İnstitutu
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

 

AMEA Dendrologiya İnstitutunda aparılan elmi-tədqiqat işində ilk dəfə olaraq Abşeron şəraitində
çiçəkli kompozisiyaların yaradılmasının elmi əsasları tərtıb olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki,
introduksiya olunmuş dekorativ bitkilər Abşeron şəraitinə yaxşı uyğunlaşır və parklarda, xiyabanlarda
müxtəlif formalı kompozisiyaların düzəldilməsində istifadə edilə bilər.

Landşaft, memarlıq, kompozisiya