Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycanın Qərbində Payızlıq Buğda Zəmilərində Yayılmış Lövhəbığ Böcəklər (Coleoptera, Scarabaeidae)
G.E. Qəhrəmanova

AMEA Zoologiya İnstitutu,

 

Təqdim olunmuş məqalədə Azərbaycanın qərb bölgəsində (Gəncə-Qazax bölgəsi) payızlıq buğda zəmilərində
yayılmış lövhəbığ böcəklər fəsiləsinə (Coleoptera, Scarabaeidae) aid növlərin təsnifatı,
yayılması, bioekologiyası, payızlıq buğdaya vurduğu ziyan, bəzi növlərin təbiətdə sayının tənzimlənməsində
rol oynayan entomofaqlar haqqında məlumat verilmişdir.

Lövhəbığ böcəklər, payızlıq buğda, Gəncə-Qazax, polifaq, kaprofaq