Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Abşeronda Meyvə Bağlarına Zərərverən Başlıca Qabıqyeyən Böcəklər (Coleoptera, Ipidae) və Onların Bioekoloji Xüsusiyyətləri
K.B. İsayeva

AMEA Zoologiya İnstitutu

 

Məqalədə Azərbaycanda qeydə alınmış 89 növ böcəkdən Abşeronda meyvə bağlarına zərərverən 5 növ
qabıqyeyənin bioekoloji xüsusiyyətləri və təsərrüfat əhəmiyyətləri haqda məlumatlar verilir. Bu
böcəklər Abşerondakı meyvə, üzüm və zeytun bağları üçün ciddi təhlükədir. Onlar nəinki zədələnmiş
ağaclara, hətta sağlam ağaclara belə hücum edir. Ağacların gövdəsini zədələyir və bitkinin quruyaraq
məhvinə səbəb olur.

Coleoptera, Ipidae, qabıqyeyən, Abşeron, sürfə, pup