Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Angelica sachokiana Növü Köklərinin və Yerüstü Hissələrinin Kumarin Törəmələrinin Xromato-Mass-Spektroskopiya Metodu ilə Öyrənilməsi
H.Ə. İmanlı, S.V. Sərkərov

AMEA Botanika İnstitutu

 

Angelica sachokiana (Karjag.) M.Pimen. et V.Tichomirov növünün köklərinin və yerüstü hissələrinin
kumarin birləşmələri xromato-mass-spektroskopiya metodundan istifadə etməklə tədqiq edilmişdir.
Bitkinin köklərində 13, yerüstü hissələrində isə 19 kumarin törəməsi müəyyən edilərək identifikasiya
edilmişdir.

Angelica sachokiana,köklər, yerüstü hissələr, xromato-mass-spektroskopiya, identifikasiya