Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
AMEA – 70
АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 70, №2 --------------------------------------- Cəlal Əliyev
#@

“XXI əsrdə yalnız yüksək elmi potensiala və elmi
tutumlu texnologiyaya malik ölkələr öz xalqları
üçün xoşbəxt və firavan həyat tərzi təmin etmək
imkanına malik olacaq”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev

AMEA – 70