Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycanda Centaurea L. Cinsinin Seksiyalar üzrə Təyinedici Cədvəli
A.Y. Hüseynova, P.X. Qaraxani*

Məqalədə Azərbaycan florasında Centaurea L. cinsinə daxil olan 20 seksiyanın yeni təyinedici cədvəli
göstərilmişdir.

Centaurea L., təyinedici cədvəl, seksiya