Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Yuxarı Yaş Pasiyentlərində Görmə Üzvünün Mexaniki Zədəsinin Xüsusiyyətləri
H.K. Namazova

Akad. Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi
10 il müddətində (2000-2009-cu illər ərzində) müraciət edən yuxarı yaş yəni 50 yaşından yuxarı (minimum)
-92 (maksimum) yaşında olan 601 pasiyent görmə üzvünün mexaniki zədə alma nəticəsində kliniki
xüsusiyyətləri, xarakterik fəsadların risk faktorları öyrənilib. 2000-ci ildə aparılan araşdırmalar nəticəsində
zədə ilə stasionar müalicəyə daxil olan pasiyentlərin sayı stabil olaraq qalmaqdadır. Aparılan analizə görə
zədələrin müxtəlif səbəblərdən baş verməsini müəyyən edib xarakterik, həmçinin patogenetik xüsusiyyətlərinin
dəyişiklikləri öyrənilib. Nəticədə yaşlı pasiyentlərdə mexaniki zədələr nəzərə alınmalıdır,
dəyişikliklərin gerontoloji, geriatrik işıqlandırılması məqsədə uyğun hesab edilir.

Mexaniki travma, görmə orqanı, tezlik, 50 yaşdan yuxarı xəstələr, ağırlaşmaları