Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Şahdağ Milli Parkının Pirqulu Dövlət Təbiət Qoruğu Ərazisində Mühafizə Olunan Məməlilər
C.Ə. Nəcəfov*, X.C. Yusufova

Məqalə Şahdağ Milli parkının Pirqulu Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində qorunan məməli heyvanların
ekoloji vəziyyətinə həsr olunub. Son illər onların bəzilərinin sayının azalması müəyyənləşdirilmişdir.
Buna səbəb ilk növbədə antropogen amillər, ilk növbədə, qanunsuz ovlar, insanların həmin
heyvanların areallarını tutması, ayrı-ayrı illərdə isə təbiət hadisələri, o cümlədən qida çatışmamasıdır.
Ərazinin teriofauna baxımından biomüxtəlifliyini qorumaq üçün mövcud fəalyyət proqramı ilə yanaşı,
daha effektli təkliflər də verilmişdir.

Teriofauna, ayı, vaşaq, köpkər, tirəndaz, maral, cüyür, yarasa