Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycan Florasının Bəzi Novləri Ucun Yeni Yayılma Arealları, Bioekoloji V. Fitosenotik Xususiyyətləri
A.Q. Dadaşovaa, V.M. .Əlizadə

Məqalədə Azərbaycanın Qax rayonu ərazisi üçün yeni olan invaziv növ Conyza bonariensis (L.) Cronqist
aşkar edilmişdir. Papaver macrostomum Boiss. & A.Huet növünün yeni yayılma yerləri (Böyük Qafqazın
qərbi və Alazan-Əyriçay vadisi botaniki-coğrafi rayonları) müəyyən edilmişdir. Bundan başqa, ərazidə
rast gəlinən 6 növ - Allium ursinum L., Listera ovata (L.) R. Br., Orchis coriophora L., O. laxiflora Lam.,
O. purpurea Huds. və Peganum harmala L. növlərinin qısa bioekoloji və fitosenotik xüsusiyyətləri
haqqında məlumatlar verilmişdir.

Invaziv növ, bitki örtüyü, yeni yayılma yerləri, bioekologiya, fitosenotik