Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycanda Tərəvəz Bitkilərini Yoluxduran Qarışıq Virus İnfeksiyaları Haqqında İlk Məlumat: Onların Yayılması və Diaqnostikası
АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 70, №1 --------------------------------------- I.M. Hüseynova, N.F. Sultanova, S.T. Mirzəyeva, Ə.Ç. Məmmədov, C.Ə. Əliyev

AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi, 40, Bakı AZ1073, Azərbaycan;

Seroloji test-sisteml.rin kom.yi il. t.r.v.z bitkil.rini yoluxduran virus x.st.likl.rinin diaqnostikas.
h.yata kecirilmi.dir. Apar.lan t.dqiqatlar n.tic.sind. Az.rbaycanda ilk d.f. olaraq, tomat bitkisind.
(Solanum lycopersicum L.) TMV + ToMV v. TMV + ToMV + TSWV, bib.rd. (Pepper longum L.)
TMV + ToMV + PMMoV + TSWV v. yemi.d. (Cucurbita melo L.) SqMV + ZYMV t.rkibd. qar...q
virus infeksiyalar. a.kar olunmu.dur.

Tərəvəz bitkiləri, qarışıq virus infeksiyaları, seroloji analiz