Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
SİRACƏDDİN SƏRKƏROV - 80
V.M.Əlizadə

Əməkdar elm xadimi, kimya üzrə elmlər doktoru,
professor, bitki mənşəli maddələrin kimyasının
öyrənilməsi sahəsində Azərbaycanda və onun hüdudlarından
kənarda tanınmış mütəxəssis Siracəddin
Vəli oğlu Sərkərovun bu il 80 yaşı tamam olur.

SİRACƏDDİN SƏRKƏROV - 80