Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Çəmən Üçyarpaq Yoncası (Trifolium pratense L.) Bitkisinin Morfoloji- Anatomik Xüsusiyyətləri
A.Hüseynova*, B.Əliyev, A.Sərdarova

Məqalədə Trifolium pratense L. növünün morfoloji-anatomik xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur.
Anatomik tədqiqatlar aparılmış və ilk dəfə olaraq Çəmənyoncası (üçyarpaq) bitkisinin
xarakterik anatomik quruluş xüsusiyyətləri müəyyən olunmuşdur. Mikroskopik tədqiqatlarla
aşkar olunmuş əlamət göstəriciləri diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir.

Sklerenxim, kutikul, epidermis, cins