Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycanda Yayılan Sorbus Cinsinin (Rosaceae) Növlərinin İcmalı
T.A. Qasımova, Z.S. Əliyeva, T.C. Səfquliyeva

AMEA Botanika İnstitutu
Azərbaycanda yayılan Sorbus cinsinin növ tərkibinin təhlili nəticəsində 15 növ əvəzinə 21 növ göstərilir. Sorbus cinsinin tərkibinə 6 növ əlavə edilmişdir. Bunlardan 4 növ Azərbaycan ərazisi üçün yenidir. Növlərin yeni təyinedici açarı tərtib edilmişdir.

Rosaceae, Sorbus, nomenklatura, açar