Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Naxçıvan MR Florasında Qıjıların Yeni Taksonları
T.H. Talıbov1*, E.S. Novruzova1, A.M. Əsgərov2

1*AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresusrlar İnstitutu, Babək küçəsi, 10, Naxçıvan 7000, Azərbaycan;
2AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azdalıq prospekti,155, Bakı 1106, Azərbaycan;

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən toplanılan Qıjılar - Polypodiophyta aid herbari materiallarının
öyrənilməsi nəricəsində ərazi üçün əvvəllər qeyd edilməyən yeni iki fəsilə, 4 cins və 5 növ aşkar
edilmişdir.Yeni fəsilələr - Polypodiaceae, Woodsiaceae; yeni cinslər - Athyrium, Notholaena,
Polypodium, Hymenocystis; yeni növlər - Athyrium distentifolium, Polystichum aculeatum, Notholaena
marantae, Polypodium vulgare, Hymenocystis fragilis.

Ali bitkilər, qıjıkimilər, fəsilə, cins, növ