Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Redaksiya heyəti

BAŞ  REDAKTOR

 

C.Ə. Əliyev

 

AMEA Botanika İnstitutu

Bioloji Məhsuldarlığın Fundamental Problemləri Şöbəsinin müdiri

 

Badamdar Şosesi, 40

Bakı AZ 1073

Tel: +994 12 438 1164

Faks: +994 12 510 2433

E-mail: aliyev-j@botany-az.org

htpp://www.jalal-aliyev.az

 

MƏSUL  KATİB

 

A.N. Səmədov

 

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu

 

F.Ağayev küç., 9

Bakı AZ 1143

Tel: +994 12 438 3224

E-mail: nukl@box.az

 

 

 

BAŞ   REDAKTORUN   MÜAVİNLƏRİ

 

Ə.T. Əmiraslanov

 

AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-katibi

 

İstiqlaliyyət küç., 30

Bakı AZ 1001

Tel: +994 12 495 3566

Faks: +994 12 492 3227

 

E-mail: ahliman.amiraslanov@science.az

 

 

 

Q. Ş. Məmmədov

 

AMEA Aqrar Elmlər Bölməsinin

akademik-katibi

 

İstiqlaliyyət küç., 30

Bakı AZ 1001

Tel: +994 12 497 6941

Faks: +994 12 497 6941

E-mail: garib_mammadov@science.az

 

 

 

I.M Hüseynova

 

AMEA Botanika İnstitutu

 

Badamdar Şossesi, 40

Bakı AZ 1073

Tel: +994 12 538 1164

Faks: +994 12 510 2433

E-mail: huseynova-i@botany-az.org

 

REDAKSİYA HEYƏTİ

 

V.M.Əlizadə, AMEA Botanika İnstitutu

N.İ.Qarayeva, AMEA Botanika İnstitutu

Z.M.Məmmədov. AMEA Zoologiya İnstitutu

İ.X.Ələkbərov, AMEA Zoologiya İnstitutu

M.Ə.Salmanov, AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

T.M.Ağayev, AMEA A.İ. Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

M.P.Babayev, AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Z.İ.Əkpərov. AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

B.A.Ağayev, Ak. Topçubaşov adına ET  Klinik Təbabət İnstitutu

V.A.Şuvalov, REA Biologiyanın Fundamental Problemləri İnstitutu, Rusiya

Q.N.Mürşüdov, Kembric Universiteti, Birləşmiş Krallıq

V.V.Solovyev, Royal Hollowey Universiteti, Birləşmiş Krallıq

R.Qamar, COMSATS İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Pakistan

R.V.Kamelin, REA Botanika İnstitutu, Rusiya

T.Borsch, Berlin-Dahlem Botanika Bağı və Botanika Muzeyi, Almaniya