Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Ключ Для Определения Видов Рода Ranunculus L. В Азербайджане
Т.М.Акбери, П. Х. Гарахани, T.A.Гасумова

Институт ботаники НАН Азербайджана

 

В статье приводится новый ключ для определения видов рода Ranunculus L.во флоре Азербайджана. 

Ranunculus, ключ определения, вид, Азербайджан