Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
ƏBƏDİYAŞAR ALİM VƏ ŞƏXSİYYƏT CƏLAL ƏLİRZA oğlu ƏLİYEVİN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ
Ирада Гусейнова

ƏBƏDİYAŞAR ALİM VƏ ŞƏXSİYYƏT CƏLAL ƏLİRZA oğlu ƏLİYEVİN
ƏZİZ XATİRƏSİNƏ

Джалал Алиев