Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
PROCEEDINGS BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES №1
#@

AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

PROCEEDINGS
BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES