İSSN 2078-3388
17 Sentyabr, Çərşənbə axşamıı, 2019
Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 72, №3 -------------------------- Mündəricat
.
@

---

.